POZNATI GLUMAC I EVERGRIN PEVAČ
endoanagramna ispunjaljka
Autor: Novak Jovanović

Kod ove ispunjaljke sve reči su međusobno anagrami, odnosno sastoje se od istih slova. Pravilnim rešenjem vodoravnih pojmova prema datim opisima, u posebno označenoj dijagonali dobićete konačno rešenje koje se takođe sastoji od istih 7 slova, a to je prezime glumca i pevača sa slike.