LETOVALIŠTE NA JADRANU
endoanagramna ispunjaljka
Autor: Nora

Kod ove ispunjaljke sve reči su međusobno anagrami, odnosno sastoje se od istih slova. Pravilnim rešenjem vodoravnih pojmova prema datim opisima, u posebno označenoj dijagonali dobićete konačno rešenje koje se takođe sastoji od tih 7 slova, a to je naziv letovališta u Hrvatskoj, na ostrvu Braču.