NAŠ SLIKAR I PESNIK
domino ukrštenica
Autor: Jovan Novaković

Rasporedite "domino pločice" iz gornjeg lika u donji, tako da dobijete ispravnu ukrštenicu. Na pozicijama označenim kružićima dobićete naziv dela sa slike, ime i prezime autora, kao i naziv jedne njegove pesme. Počnite od delova sa crtama rešenja od dve ili više reči i tematskih pojmova. Za crno polje koristite "tarabu".