ČUVENI SLIKAR I NJEGOVO DELO
domino ukrštenica
Autor: Novak Jovanović

Rasporedite "domino pločice" iz gornjeg lika u donji, tako da dobijete ispravnu ukrštenicu. Na pozicijama označenim kružićima, dobićete naziv dela sa slike, ime i prezime autora i ime njegove domovine. Počnite od delova sa podebljanim crtama rešenja od dve ili više reči i tematskih pojmova. Za crno polje koristite "tarabu".