LETOVALIŠTE U LATINSKOJ AMERICI
domino ukrštenica
Autor: Novak

Rasporedite "domino pločice" iz gornjeg lika u donji, tako da dobijete ispravnu ukrštenicu. Na pozicijama označenim kružićima, dobićete naziv turističkog centra sa slike, poluostrva i države u kojoj se nalazi. Počnite od delova sa crtama rešenja od dve ili više reči i tematskih pojmova. Za crno polje koristite "tarabu".