MAGIČNI LIK 8x10 - AUSTRALIJSKA POP PEVAČICA
Autor: Kontrolor

Slogovi od kojih treba formirati odgonetke: A, ZA, ZA, ZI, ZO, I, KA, KAJ, KLI, LI, LI, LIĆ, LO, MI, MI, NA, NE, NI, NOG, O, PLA, PLE, PRI, RO, SE, SNU, STA, STAN, TI, TI, TI, TI, DŽO, ŠTE, ŠTU.