ABECEDNI SUDOKU
Autor: Novak Jovanović

Ovaj zadatak sadrži 25 slova engleske abecede (sva osim Z). Pored uobičajenih uslova, kao za svaki sudoku, kod ovog zadatka se 25 različitih slova mora naći i u posebno obeleženoj dijagonali. Ako ste uporni i volite izazove, redosled slova u dijagonali možete ostaviti na forumu.