AMERIČKA GLUMICA
magični lik 8x8
Autor: Novak

Slogovi od kojih treba formirati rešenja (zbog "složenih" slova latinice, treba koristiti ćirilicu): A, A, AN, VA, DRA, KA, KA, KA, KA, KAR, KI, LA, LE, LI, LI, NAC, NE, NIN, NJA, NJA, RA, REN, TA, ĆA, ĆAK, CA, DŽE, ŠKA, ŠTE.