Tankespinn 8
En pauseromsoppgave av verste sort
cs

En oppgave der kryssordforfatteren bare kanskje har sine ord i behold.

PDF