Tankespinn 52
Pauseromskryssord
cs

En oppgave der kryssordforfatteren har tilranet seg vide ordfullmakter i den hensikt å frustrere og glede oppgavens løsere.

PDF