Tankespinn 50
Pauseromskryssord
cs

En jubileumsoppgave i rekken av tankespinnerier som servers i pauserommets fredagskveldsblogg til alle som vil la seg frustrere og glede over kryssende ord og uord.


PDF