Tankespinn 26
En oppgave til glede og frustrasjon
cs

Enkelte ord finnes ikke i ordbøker, men er hentet fra andre kilder som internett, forfatterens fantasi og evt. manglende sådan.

PDF