Tankespinn 221
Christopher Schive

Tankespinn er en kryssordoppgave som kombinerer humor og kreativ ordbruk med tradisjonell kryssord. Oppgaven vil presenteres på adressen schivekryssord.no etter at brukhodet.no legges ned.


PDF