Tankespinn 169
Pauseromskryssord
Christopher Schive

Denne oppgaven er laget blott for at personer skal ha det hyggelig med språklige utfordringer. Forfatteren tar ikke ansvar for løserfrustrasjon som går utover omgivelsene, det være seg personer eller gjenstander. Likeledes tar forfatteren ikke ansvar for eventuelle feil eller dobbeltløsninger. Slike kan også forsvinne ved at oppgaven på mystisk vis endrer seg under løsningens gang.


PDF