Tankespinn 164
Pauseromskryssord
Christopher Schive

En oppgave for kreative kryssordløsere som ikke er redd for å bevege seg i de normerte ordbøkers randsoner.

PDF