Tankespinn 147
Pauseromskryssord
Christopher Schive

En oppgave uten 100 % garanti for utelukkende politisk korrekt ordbruk i løsnings- og stikkordsutvalg.

PDF