Tankespinn 125
Pauseromskryssord
Christopher Schive

En slags jubileumsoppgave - med tradisjonelt tankespinn for kryssordløsere med kreativt ordforråd.

PDF