Tankespinn 113
Pauseromskryssord
Christopher Schive

En utfordrende diagramvandring i grensetraktene mellom normert og særdeles unormert norsk.

PDF