Stort påskespinn
Pauseromskryssord
Christopher Schive

En oppgave fri for påsketradisjoner, men med tradisjonelle tankespinnende uttrykk fra ordbøkenes randsoner.

PDF