Stor søndagsnøtt
Trym Torson

Oppgaven er lagt opp som en trening i å bli en bedre løser, og inneholder alt fra enkle inngangsord til tredobbelte blyantspisernøtter. Alle ord er hentet fra Ordnett og Store norske leksikon, fra sistnevnte også inne i teksten.

PDF