Klurighet från Ord & Mening i Norr

Exempel på ordsök med tema
Temat är schack
Bengt-Erik Johansson

Försök att  hitta alla schacktermer som gömmer sig i röran av bokstäver.

Lycka till!


PDF