Klurighet från Ord & Mening i Norr

Exempel på ordfläta med tema
Temat är schack
Bengt-Erik Johansson


PDF