Klurighet från Ord & Mening i Norr

Exempel på ett krypto
Varsågod och lös
Bengt-Erik Johansson

Hitta vilka bokstäver som hör ihop med de nummer som finns i kryptot.

Som du ser finns ordet KRYPTO inlagt från början och de bostäver som ingår i det ordet fylls i på de ställen de ska finnas. 

Försök nu hitta alla de adra bostäverna, så att det bildat riktiga ord överallt. 


PDF