Klurighet från Ord & Mening i Norr

Exempel på Amerikansk ordfläta
Sådana är vanligen symmetriska längs diagonalerna
Bengt-Erik Johansson


PDF