Sifferdiamanten

Här gäller det att räkna ut vilka siffror från 1-7 som ska stå i de tomma rutorna. Om rader och kolumner bara har plats för tre siffror ska dessa förstås alltid vara 1, 2, eller 3. Om det finns fem rutor gäller siffrorna 1-5 och bara om det finns sju rutor kan siffrorna 6-7 skrivas in där.


PDF