Cijfercode
depuzzelmaker.nl

Bij een cijfercode heeft elke letter een waarde. In het puzzeldiagram staat in elk vakje een getal van 1 tot en met maximaal 26. Je moet erachter zien te komen welke letter bij welk getal hoort. Als de 12 bijvoorbeeld staat voor de letter ‘a’, dan kan in alle vakjes waar een 12 in staat de a ingevuld worden. Er zijn al enkele letters weggeven, zodat je een beginnetje hebt. Puzzelen maar!

Kijk voor meer puzzels op de website en volg De Puzzelmaker op Facebook, Instagram en Twitter


PDF