PÓTOLJA KI ! - 24
PERCEK ALATT
KAJCSA ZSOLT

... az üres négyzeteket betűkkel úgy, hogy vízszintesen is és függőlegesen is értelmes szavakat kapjon.