KERETJÁTÉK
KEMÉNY DIÓ
KAJCSA ZSOLT

Az ábrába írandó szavak egy része csak úgy fér el a hálóban, ha első vagy utolsó betűjük a keretbe kerül. Ha a keretbe került betűket a bal felső sarokból indulva, s az óramutató járásával megegyező irányba haladva összeolvassa, Hincz Gyula egyik festményének címét kapja megfejtésül. Ha szeretné ellenőrizni munkáját, a keretbe az üres négyzetekbe helyezzen el egy csillagot! 