SKANDI SZÁMOKKAL
LOGIKA
KAJCSA ZSOLT

A sorokhoz illetve oszlopokhoz rendelt számok az adott irányban található számjegyek összegét jelölik. Töltse ki a hálót 1 -tői 9-ig terjedő számokkal úgy, hogy egy szabályos számkeresztrejtvényt kapjon. A nulla használata tilos, s az adott sorban vagy oszlopban a számok nem ismétlődhetnek.