PÓTOLJA KI - RÁADÁSSAL
KÖNNYŰ
KAJCSA ZSOLT

... az üres négyzeteket betűkkel úgy, hogy vízszintesen is és függőlegesen is értelmes szavakat kapjon. Helyes megfejtés esetén a színes négyzetek betűit összeolvasva a Piramis együttes egyik nagylemezének címe alakul ki.