PÓTOLJA KI ! - 13
PERCEK ALATT
KAJCSA ZSOLT

... az üres négyzeteket betűkkel úgy, hogy vízszintesen is és függőlegesen is értelmes szavakat kapjon.