PÓTOLJA KI !
KÖNNYŰ
REJTVÉNY MESTER

... az üres négyzeteket betűkkel úgy, hogy vízszintesen is és függőlegesen is értelmes szavakat kapjon.