ERDÉLYI NEVEZETESSÉG - 4
MINI - SKANDI
KAJCSA ZSOLT

A ... Romániában, Erdélyben, Szilágy megyében, Zsibón található. Kemény Zsigmond így írta le: „ A Szamos völgyében … körülvéve Erdély álomszerűen kies tájképeivel, egy büszke kastély uralkodik a vidék fölött. Széles homlokcsarnoka, a fedelezet csillogó kúpjai, a messzevetett szárnybástyázatok, a domb, melyre az épület főrészei fektetve vannak, parancsoló és arisztokratikus tekintetet adnak a kastélynak; ámbár az utas, ha közel jő, észre fogja venni, hogy a vár alakú fényes ház lassanként egy tág, de elosztásaiban kényelmetlen földesúri lakká változik, melynek alaprajza több fitogtatást, mint célszerűséget tanúsít. Mennyi természetbáj, mennyi szeretet, mennyi iszony, mennyi férfibú és történeti gyász lebeg e kastély és széles parkja fölött, mely a szomszéd hegyek széléig nyúlik, s míg lankáján a legnemesebb gyümölcsök ér nek, tetőiről a vadvizek és záporesők a megszaggatott földrepedések közül ágyúgolyót és tengeri csigát sodranak alá, a természeti és állami nagy küzdések emlékeit.”